Preskočiť na obsah

Pamiatky

Katolícky kostol sv. Márie Magdalény

Danišovský kostol je najčastejšie charakterizovaný ako kostol ranogotický postavený v 13. storočí. Vo svojich prvopočiatkoch nemal dnešnú podobu. Po tatárskom vpáde kostol stratil svoj pôvodný románsky charakter a bol prestavený v prechodnom románsko-gotickom slohu. Zachované ostali románske piliere zakončené hlavicami, ktoré sa nachádzajú pod víťazným oblúkom. Majú románsku bobuľovitú podobu. Klenba lode je z polovice 15.stor., predsieň z 18.stor. Dvojlodie (nepravé) je  s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Obdĺžnikové presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou, ktorá dosadá na konzoly s nábežníkmi. Dnes je kostolík v Danišovciach zasvätený sv. Márii Magdaléne. /viac/

Kaplnka sv. Márie Magdalény

Do mozaiky duchovného života a histórie Danišoviec spojených s menom sv. Márie Magdalény patrí aj kaplnka  s prameňom nachádzajúcim sa severozápadne nad obcou. Prameňu sa pripisovali liečivé účinky už v 15.storočí. Voda z tohto prameňa posvätená osožila oddávna v predstavách mnohým ctiteľom sv. Márie Magdalény pri rôznych chorobách, neduhoch, najmä pri liečení nemocí očí, hlavy, vredov atď. To nežije len vo vedomí obyvateľov obce Danišovce, ale aj širokom okolí, o čom svedčili početné „strieborné odznaky“ v kostole vydávajúce svedectvo vďačnosti a pravdivosti o tom. 
Okrem kaplnky povšimnutie si zaslúžia aj obe lipy, ktoré sú tiež doplnkom histórie tohto miesta. Neviem v ktorom storočí boli zasadené, ale ich mohutný vzrast svedčí o dlhodobej pamäti z minulosti. V súčasnej dobe sa už robí výskum o ich veku s možnosťou zaregistrovania ako vzácnych exemplárov. /viac/

Patrónka obce sv. Mária Magdaléna

Námestie Danišoviec skrášľuje podobizeň Márie Magdalény, najmladšej z piatich stvárnení Márie z Magdaly nachádzajúcich sa v obci. Najstaršiu stvárnil pravdepodobne Majster Madony z Lomničky začiatkom 15. storočia. Stala na bočnom oltári v Danišovskom kostolíku až do začiatku 18. storočia, kedy na prosbu danišovských veriacich zmenilo sa patróncium a Mária Magdaléna zaujala miesto po Dionýzovi na hlavnom krídlovom oltári z 15. stor. V kostole sa nachádza mladšie zobrazenie modliacej sa Márie Magdalény. Treťou, ešte mladšou toho času, je plastika Márie Magdalény, zaujala miesto po najstaršej, ktorá sa presťahovala do múzea v Levoči. Predposledné najmladšie zobrazenie je na oltári v kaplnke na severozápadnom okraji obce. Všetky zobrazenia majú svoje historicko-umelecké hodnoty. /viac/