Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Danišovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 450/2023 – Slovenské telekomunikácie

31.3.2023

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dohoda č. 23/44/054/242

ID: 449/2023 – Úrad práce

20 408,64 €

30.3.2023

Začiatok účinnosti 31.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2023

Suma s DPH 20 408,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti VO

ID: 441/2023 – BER.ESPERTO s. r. o.

600,00 €

23.3.2023

Začiatok účinnosti 24.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2023

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ BER.ESPERTO s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Suchoňova 5706/12, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 55135854

Prílohy

Dodatok k zmluve č. 007/2013 zo dňa 1.4.2013

ID: 440/2023 – Aqua Spiš plus s.r.o.

23.3.2023

Začiatok účinnosti 24.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Aqua Spiš plus s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany

Dodávateľ - IČO 46321942

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny

ID: 431/2023 – Alphabet group s. r. o.

350,00 €

21.3.2023

Začiatok účinnosti 22.3.2023

Koniec účinnosti 21.3.2028

Dátum podpísania 17.3.2023

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

ID: 234/2023 – Alphabet partner s.r.o.

720,00 €

2.3.2023

Začiatok účinnosti 3.3.2023

Koniec účinnosti 2.3.2028

Dátum podpísania 2.3.2023

Suma s DPH 720,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny

Zmluva o účelovom úvere

30.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

KZ Ambroz

30.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve č. E248208U02

Environmentálny fond

29.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 82101, Bratislava , IČO: 30796491

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva lukáč

31.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dod c1 pohoda services

31.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Hromadná licenčná zmluva

31.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy