Preskočiť na obsah

Matrika

Overovanie listín

Overovanie fotokópií dokladov – rodný list, vysvedčenie, diplom, rozhodnutie a iné …

     Potrebujete:

          platný občiansky preukaz osoby, ktorá overuje listinu

         – originál listiny v slovenskom jazyku

         – poplatok: 1,50 € (za každú stranu)

Neoverujeme: fotokópiu občianskeho preukazu, technický preukaz, výpis z listu vlastníctva, geometrický plán, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou, cudzojazyčné doklady

Overovanie podpisov

Overovanie podpisov sa vykonáva na obecnom úrade počas stránkových dní

     Potrebujete:

          – platný občiansky preukaz

          – listinu, na ktorej sa bude podpis overovať

           poplatok: 1,50 € (za každý podpis)