Hlavný kontrolór

Ing. František STANISLAV

Hlavný kontrolór obce

Zverejnené 20. februára 2023.
Bez úpravy .