Preskočiť na obsah

Oznámenie verejnou vyhláškou – pozemkové úpravy v k.ú. Danišovce