Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Danišovce.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Spustili sme novú webstránku obce

Vážení občania, vitajte na novej webstránke obce. Okrem základných informácií ako sú ponúka množstvo užitočných funkcií, ktoré vám uľahčia život: Veríme, že sa Vám bude naša webstránka ľahko používať. V prípade návrhov na vylepšenie kontaktujte nás, alebo nášho vývojára.

Voľba hlavného kontrolóra obce – výberové konanie

Obec Danišovce  Voľba hlavného kontrolóra obce  Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach podľa §18 a §18a  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Danišovce. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Danišovce v určenej lehote zašlú prihlášku poštou alebo ju doručia osobne do podateľne obce v zalepenej obálke s označením : VOĽBA   HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE  DANIŠOVCE… Čítať viac