Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Danišovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 24.8.2023

Dátum splatnosti 11.9.2023

Dátum platby 8.9.2023

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 43,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Dátum vystavenia 17.9.2022

Dátum splatnosti 31.8.2023

Dátum platby 11.9.2023

Dátum evidencie 21.8.2023

Suma s DPH 176,18 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Aqua Spiš plus s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany

Dodávateľ - IČO 46321942

Prílohy

Dátum vystavenia 7.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 91,30 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dátum vystavenia 18.8.2023

Dátum splatnosti 1.9.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 21.8.2023

Suma s DPH 28,27 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Lindström, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 35742364

Prílohy

Dátum vystavenia 14.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 17.8.2023

Suma s DPH 1 603,07 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Tehelňa STOVA, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31703747

Prílohy

Dátum vystavenia 15.8.2023

Dátum splatnosti 29.8.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 17.8.2023

Suma s DPH 96,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ SIDE Trans, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J. Wolkera 2412/26, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 46618155

Prílohy

Dátum vystavenia 7.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 130,12 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia 7.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 79,22 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dátum vystavenia 7.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 1 358,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dátum vystavenia 7.8.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 125,75 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dátum vystavenia 8.8.2023

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby 10.8.2023

Dátum evidencie 10.8.2023

Suma s DPH 3 850,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Ing. Michal Nagy - geodet

Dodávateľ - Sídlo E. M. Šoltésovej 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 51910853

Prílohy

Dátum vystavenia 10.8.2023

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby 21.8.2023

Dátum evidencie 10.8.2023

Suma s DPH 1 026,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Danišovce

Objednávateľ - Sídlo Danišovce 33, 053 22 Odorín

Objednávateľ - IČO 00689556

Dodávateľ Grand Oak Legal, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51673541

Prílohy