Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach