Preskočiť na obsah

Stavebné úpravy Domu smútku

Zverejnené 31.1.2019.

Kategória

Financovanie: Projekt bol financovaný z Programu Rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Celkové náklady: 115 399,27 €

Realizácia: Realizácia prebiehala v termíne september 2018 až január 2019.

Popis:
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia existujúceho Domu smútku v obci Danišovce. Budova Domu smútku je súčasťou cintorína v obci Danišovce. Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk a domov smútku ako zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých.