Preskočiť na obsah

Lávka pri Riničke

Zverejnené 30.12.2010.

Kategória

Financovanie:
z projektu „ Revitalizácia centra obce“ – z fondov EU a obce

Celkové náklady: 50 000 €

Termín ukončenia výstavby: december 2010

Popis:
Dobudovaním lávky pri riničke obec získa premostenie brehov potoka Odorice a dopravné prepojenie v tejto časti obce, ktoré tu doposiaľ chýbalo.