Preskočiť na obsah

Intenzifikácia Čističky odpadových vôd

Zverejnené 30.12.2008.

Kategória

Financovanie: Environmentálny fond, obec

Celkové náklady: 76 722 €

Termín ukončenia výstavby: december 2008

Popis:
Čistenie odpadových vôd v obci Danišovce bolo zabezpečené pôvodnou biologickou ČOV 2x „PESL 50“. Predchádzajúca ČOV svojim technickým riešením, ako aj kapacitou nevyhovovala súčasným podmienkam, pričom samotné technologické zariadenia boli morálne opotrebované a ČOV nebola na úrovni vedecko-technického pokroku doby.
Predmetom intenzifikácie ČOV bolo rekonštruovanie technologického zariadenia.
Pri intenzifikácii ČOV sa vykonali tieto úpravy na technologických zariadeniach:
–  úprava aktivačných nádrží
–  úprava dosadzovacich nádrží
–  úprava kalojemov
–  prepojovacie potrubia
–  osadenie dúchadiel
–  meranie množstva vyčistených vôd na odtoku z ČOV

Samotná ČOV má vybudované dve samostatné biologické jednotky. Proces čistenia prebieha v podzemnej aktivačnej nádrži s prevzdušňovaním pomocou čerpadla.