Preskočiť na obsah

Prevádzkovanie miestnych potravín – AKTUÁLNE

Zverejnené 17.6.2024.

Obec Danišovce informuje svojich obyvateľov, že v týchto dňoch a v najbližších mesiacoch dochádza k zmenám v prevádzkovaní miestnych potravín.

Potraviny prevádzkovala od roku 2010 spoločnosť Paciga, s.r.o., Spišská Nová Ves na základe zmluvy o nájme, pričom nájomné činilo 250,00 EUR.

Obec pripravuje rekonštrukciu objektu potravín spojenú s výstavbou nájomných bytov s plánovaným začiatkom zahájenia prác cca 10.7.2024. Starosta obce rokoval dvakrát so zástupcami spoločnosti Paciga, s.r.o ohľadom ďalšej spolupráce po ukončení rekonštrukcie. Zástupcovia spoločnosti vyjadrili jednoznačný nesúhlas s predpokladanou výškou nájmu kompletne zrekonštruovanej predajne potravín. Z uvedeného dôvodu obec dala spoločnosti Paciga, s.r.o. jednomesačnú výpoveď prevádzkovania potravín s ukončením nájmu k 1.7.2024.

Priebežne starosta obce oslovil a rokoval so zástupcami ďalších obchodných sietí CBA, Agro Milk, Fresh a Coop Jednota. Coop Jednota ako jediná zatiaľ akceptovala ponuku, pričom sa čaká na rozhodnutie v predsedníctve spoločnosti, ktoré zasadne 24.6.2024. Zároveň starosta obce rokuje s ďalšími poskytovateľmi služieb potravinového predaja a obchodu.

Od 1. 7. 2024 plánuje obec otvoriť  dočasnú predajňu potravín v priestoroch budovy vedľa miestneho pohostinstva, ktoré sa v týchto dňoch opravuje a pripravujú sa povolenia na prevádzkovanie potravín od povoľovacích orgánov.

Bez oznámenia obci prevádzkovateľ Paciga, s.r.o.  zatvára prevádzku už v priebehu tohto týždňa – od 19.6.2024 (streda), preto do zriadenia dočasnej predajne potravín intenzívne riešime náhradné zásobovanie potravinami.

Od stredy 19.6.2024 až do sprevádzkovania dočasných potravín bude zásobovanie základnými potravinami zatiaľ zabezpečené pojazdnou predajňou pred obecným úradom nasledovne:

Pondelok:    6,00 hod. – 6,30 hod.

Streda:          6,00 hod. – 6,30 hod.

Piatok:          6,00 hod. – 6,30 hod.

Sobota:         5,45 hod. – 6,15 hod.

Uisťujeme občanov, že v danej veci obec plne koná tak, aby obyvatelia odkázaní na miestnu predajňu potravín neboli dlho bez dostupnosti obchodu.

Mgr. Ján Olekšák, starosta obce