Preskočiť na obsah

Nahlásenie typu zbernej nádoby

Zverejnené 24.5.2023.

Vážení občania,

v súvislosti s pripravovaným elektronickým systémom zberu komunálneho odpadu žiadame občanov o nahlásenie typu zbernej nádoby (KUKA 110; plastová 120; plastová 240). Inventarizácia nádob bude podkladom pre čipovanie t.j. presné označenie každej nádoby podľa súpisného čísla nehnuteľnosti, na základe ktorého bude po zavedení nového systému vykonávaný výsyp odpadu pomocou elektronického váženia.

Typ zbernej nádoby žiadame nahlásiť na obecný úrad osobne alebo e-mailom  na adresu danisovce@obecdanisovce.eu (meno vlastníka nehnuteľnosti – súpisné číslo – typ zbernej nádoby) do pondelka 29.5.2023 do 17,00 hod.

Obec Danišovce