Ustanovujúce zasadnutie OZ obce Danišovce – 4.12.2018

Kategória

Zverejnené 21. februára 2023.
Bez úpravy .