Oficiálne stránky obce Danišovce

 

.V I T A J T E na oficiálnych stránkach obce Danišovce

danisovce_satelitny_pohlad

Obec Danišovce sa nachádza v Hornádskej kotline, 5 km východne od okresného mesta Spišská Nová Ves. Jej stred leží v nadmorskej výške 470 m, ale severná časť chotára presahuje výšku 600 m. Mierne členitý a väčšinou odlesnený terén, dával obyvateľom  obce možnosť živiť sa v minulosti najmä roľníctvom. Dobré pasienky v okolí obce umožňovali pastierom nakŕmiť svoje stáda dobytka a oviec.  Katolícky kostol sv. Márie Magdalény bol  postavený okolo roku 1270 v  ranogotickom štýle. Architektonickými prvkami vzbudzuje pozornosť nielen v regióne Spiša, Slovenska, ale aj za hranicami nášho štátu. Prijatie sv. Márie Magdalény ako nosiča štítu, ktorý obsahuje obnovený starý historický symbol obce, je vyjadrením úcty Danišovčanov ku kresťanským tradíciám obce, k tomu čo si aj ich vlastní predkovia ctili a vážili.

 

 

 

 © 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk