Oficiálne stránky obce Danišovce

.informácie

 • cestovný poriadok
 •  
 • informácie pre turistov
 •  
 • výlety do okolia
 •  

  Slovenský raj - Čingov

  Čingov je najvhodnejším nástupným miestom do kaňonu Prielomu Hornádu a roklín Sokolia dolina a
  Veľký Kyseľ, ktorý je pre verejnosť uzatvorený od ničivého požiaru v roku 1976, no v súčasnosti sa uvažuje o jeho znovuotvorení. 

  V súčasnosti je jedným z troch najznámejších nástupných miest na turistické značkované chodníky v národnom parku. V rámci Čingova, konkrétne v lokalite Hradisko sa uskutočnil archeologický výskum, ktorý potvrdil staroslovanské osídlenie tohoto územia.

  Slovenky raj - Cingov cingov

   

  Slovenský raj - Podlesok

  Podlesok sa nachádza priamo pri ústi rokliny Suchá Belá. Taktiež do kaňonu Prielomu Hornádu a roklín Veľký Sokol a Piecky sa najrýchlejšie dostane práve odtiaľto. 

  V rámci strediska a v jeho blízkom okolí sú k dispozícii celoročné ubytovacie a stravovacie služby všetkých kategórií.

  podlesok podlesok podlesok podlesok

   

  Spišský hrad
  spišský hrad spišský hrad spišský hrad

  Spišský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, rozkladajúcou sa na ploche vyše 4 ha a je jedným z najväčších zrúcaninových hradných komplexov v strednej Európe. Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1120, pričom plnil funkciu pohraničnej pevnosti na severnej hranici ranofeudálneho uhorského štátu. Hrad odolal aj útokom Tatárov, no napriek tomu bol jeho obranný systém spevnený. Stavebných činností sa v 13. storočí zúčastňovali aj severotalianski kamenárski majstri. Hradný komplex zničil v roku 1780 ničivý požiar a to bol začiatok zániku slávy Spišského hradu, ktorý sa takto postupne zmenil na zrúcaninu. Vnútorné zariadenie bolo zachránené a prenesené do kaštieľa v Hodkovciach a v Markušovciach.

  nočný spišský hrad

   

  Spišská Kapitula
  História Spišskej Kapituly úzko súvisí s históriou Spišského hradu. Nachádza sa na východnom svahuMartinského kopca, v západnej časti Spišského Podhradia. Toto malé cirkevné sídlo pozostáva
  zo vzácnych objektov, ktoré slúžia na vykonávanie duchovných a administratívnych funkcií spišského biskupstva.

  Dominantou Spišskej Kapituly je Katedrála sv. Martina- neskororománska trojloďová stavba z prvej polovice 13. storočia, viackrát upravovaná. V rokoch 1488-1499 bola k nej pristavená neskorogotická kaplnka Zápoľských a v rokoch 1777 - 1778 bola katedrála barokovo upravená. Súčasťou bohatého interiéru sú cennégotické krídlové oltáry: oltár sv. Martina (1470 - 78), oltár
  Troch kráľov, oltár sv. Michala archanjela, oltár smrti Panny Márie a neogotický oltár Piety. Najvzácnejší
  je však neskorogotický oltár Korunovania Panny Márie z roku 1493, ktorý je umiestnený v kaplnke Zápoľských. Veľmi významnou pamiatkou je tiež kamenná plastika Biely lev (Leo albus) z románskeho obdobia. Táto plastika pochádza z 13. storočia a je jednou z mála dokladov románskej plastiky na Slovensku.

  Oproti katedrále stojí pôvodne románsky, neskôr gotický a barokovo upravený biskupský palác z
  15. storočia, ktorý vznikol prestavaním a rozšírením prepoštského paláca z 13. storočia.

   

  ^hore^

  © 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
  tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk