Oficiálne stránky obce Danišovce

.šport

Aj keď obec nemá vlastné futbalové družstvo, každoročne usporadúva spolu s dobrovoľným hasičským zborom rôzne športové súťaže. V zimných mesiasoch sa uskutočňuje hokejový turnaj a turnaj v stolnom tenise a v letných mesiacoch sú to futbalové turnaje.

Fotky z našich športových súťaží si môžete prezrieť vo fotogalérii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk