Oficiálne stránky obce Danišovce

.samospráva

Starosta obce:

 

Miroslav Výrostek

kontakt: 053 / 44 666 56
fax: 053 / 42 979 07
mobil: +421 903 190 435
email: obecdanisovce@stonline.sk

Starosta:

 1. je najvyšším orgánom obce
 2. vykonáva obecnú správu;
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám;
 4. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia;
 5. rozhoduje vo veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu;
 6. je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce;

Zástupca starostu:

  Ľubomír Majko

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Rastislav Kočiš
 2. Miroslav Dobranský
 3. Mikuláš Krescanko
 4. Ľubomír Majko
 5. Bc. Monika Adamcová

Hlavný kontrolór obce:

 1. Ing. František Stanislav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obecný úrad
obecny_urad Je výkonným orgánom starostu a obecného zastupiteľstva, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj ďalších zriadených orgánov samosprávy. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

adresa: Obecný úrad Danišovce 33
  053 22 Odorín
   
tel.: 053 / 44 666 56
fax: 053 / 42 979 07
email: obecdanisovce@stonline.sk

 

Stránkové hodiny

Obednajšia prestávka
pondelok
8:00 - 16:00
12:00 - 12:30
utorok
nestránkový deň
-
streda
8:00 - 16:00
12:00 - 12:30
štvrtok
nestránkový deň
-
piatok
8:00 - 12:00

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk