Oficiálne stránky obce Danišovce

 

Rekonštrukcia oplotenia obecného cintorína
lavka

 

 

 

Financovanie:
Ministerstvo financií, obec

Celkové náklady: cca 5000 €

Termín ukončenia výstavby: október 2009


Popis:
Pôvodné betónové oplotenie cintorína bolo vplyvom poveternostných podmienok značne narušené v dôsledku čoho hrozilo zrútenie oplotenia na blízke hrobové miesta. Z tohto dôvodu bola vykonaná celková rekonštrukcia oplotenia cintorína. V súčasnosti oplotenie je zhotovené zo štiepanej tvarovky, ktorá je zaliata železobetónom a ukončená krycou betónovou čiapkou. Výplň medzi jednotlivými betónovými stĺpikmi tvoria železné dielce .  Terajšie oplotenie architektonicky skultúrnilo vstup na obecný cintorín. 

 

galéria:

vstupna brana dom smutku oplotenie

 

< späť

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk