Oficiálne stránky obce Danišovce


.Register zmlúv, faktúr, objednávok

 

Číslo IČO Obchodný názov Dátum Suma
1316700006689556Obec Danišovce19.05.201725,74,-€
FA za miestny poplatok za prenocovanie 78 prenocovaní- 17.05.2017.19.05.2017
1318700004689556Obec Danišovce17.05.2017300,-€
FA za príspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána na základe dohody o spolupráci medzi obcami Odorín, Jamník, Danišovce zo dňa 30.04.2017
1317700005689556Obec Danišovce17.05.2017300,-€
FA za príspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána na základe dohody o spolupráci medzi obcami Odorín, Jamník, Danišovce zo dňa 30.04.2017
1319700003689556Obec Danišovce03.05.201722,44,-€
FA za miestny poplatok za prenocovanie 68 prenocovaní-Filozofická fakulta UPJŠ 27.4.2017-29.4.2017
1310700002689556Obec Danišovce03.05.201711,55,-€
FA za miestny poplatok za prenocovanie 35 prenocovaní-Prírodovedecká fakulta UPJŠ 20.4.2017-21.4.2017
1311700001689556Obec Danišovce22.02.2017986,19,-€
FA za dodávku tepla do KD od 1.1.2016 do 31.12.2016 podľa priloženého rozpisu.
103201631659641Brantner Nova s.r.o., SNV20.06.201628,80€
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu
1313500005151866Okresný úrad SNV06.07.201540,20 €
Fakturujeme Vám mzdu skladníka CO za 1.polrok 2015
131450000430845874Slov. inform.spoloč.19.06.201538,28 €
Fakturujeme Vám miestny poplatok - daň z ubytovania
131550000334575162Mária Dobranská02.03.2015783,65 €
Fakturujeme Vám spotrebu plynu v KD za rok 2014
131650000236574805PASS-SK, s.r.o.02.03.20152173,98 €
Fakturujeme spotrebu plynu v Prevádzkovej budove za rok 2014
131750000136574805PASS-SK, s.r.o.02.03.2015943,62 €
fakturujeme Vám spotrebu el.energie za rok 2014 v Prevádzkovej budove
131340000887072296Lukáč Marian01.12.2014195,99 €
Montáž vodovodnej prípojky
131440000736574805PASS-SK, s.r.o.10.11.2014300 €
Nájomné, trojmesačné. 10-12./2014
1315400006151866Ministerstvo vnútra SR10.11.201440,20 €
Mzda skladníka za 2.polrok 2014
131740000534575162Mária Dobranská27.08.2014800 €
Dodávka tepla
131740004397768Rektorát UPJŠ v Košiciach04.07.201495,04 €
Miestny poplatok - daň za ubytovanie
1318400003151866Ministerstvo vnútra SR11.06.201440,20 €
Mzda skladníka za polrok
131940000236574805PASS-SK, s.r.o.19.03.20141773,37 €
Dodávka tepla
131040000136574805PASS-SK, s.r.o.19.03.2014998,17 €
Dodávka el. energie
16201431659641Brantner Nova s.r.o.05.03.2014835,27 €
odvoz kom. odpadu
34/201236174360AQUASPIŠ SPOL s.r.o.29.02.201284,79 €
výmena vodomeru

 

 

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk