Oficiálne stránky obce Danišovce


.Register zmlúv, faktúr, objednávok

 

Číslo IČO Obchodný názov Dátum Suma
131340000887072296Luk? Marian01.12.2014195,99
Mont vodovodnej prpojky
131750000136574805PASS-SK, s.r.o.02.03.2015943,62
fakturujeme Vm spotrebu el.energie za rok 2014 v Prevdzkovej budove
131650000236574805PASS-SK, s.r.o.02.03.20152173,98
Fakturujeme spotrebu plynu v Prevdzkovej budove za rok 2014
131550000334575162Mria Dobransk02.03.2015783,65
Faturujeme Vm spotrebu plynu v KD za rok 2014
1310700002689556Obec Danišovce03.05.201711,55,-€
FA za miestny poplatok za prenocovanie 35 prenocovaní-Prírodovedecká fakulta UPJŠ 20.4.2017-21.4.2017
1319700003689556Obec Danišovce03.05.201722,44,-€
FA za miestny poplatok za prenocovanie 68 prenocovaní-Filozofická fakulta UPJŠ 27.4.2017-29.4.2017
131740004397768Rektort UPJ v Koiciach04.07.201495,04
Miestny poplatok - da? za ubytovanie
16201431659641Brantner Nova s.r.o.05.03.2014835,27
odvoz kom. odpadu
1313500005151866Okresn rad SNV06.07.201540,20
Fakturujeme Vm mzdu skladnka CO za 1.polrok 2015
1315400006151866Ministerstvo vntra SR10.11.201440,20
Mzda skladnka za 2.polrok 2014
131440000736574805PASS-SK, s.r.o.10.11.2014300
Njomn, trojmesa?n. 10-12./2014
1318400003151866Ministerstvo vntra SR11.06.201440,20
Mzda skladnka za polrok
1317700005689556Obec Danišovce17.05.2017300,-€
FA za príspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána na základe dohody o spolupráci medzi obcami Odorín, Jamník, Danišovce zo dňa 30.04.2017
1318700004689556Obec Danišovce17.05.2017300,-€
FA za príspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána na základe dohody o spolupráci medzi obcami Odorín, Jamník, Danišovce zo dňa 30.04.2017
131040000136574805PASS-SK, s.r.o.19.03.2014998,17
Dodvka el. energie
131940000236574805PASS-SK, s.r.o.19.03.20141773,37
Dodvka tepla
1316700006689556Obec Danišovce19.05.201725,74,-€
FA za miestny poplatok za prenocovanie 78 prenocovaní- 17.05.2017.19.05.2017
131450000430845874Slov. inform.spolo?.19.06.201538,28
Fakturujeme Vm miestny poplatok - da? z ubytovania
103201631659641Brantner Nova s.r.o., SNV20.06.201628,80€
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu
1311700001689556Obec Danišovce22.02.2017986,19,-€
FA za dodávku tepla do KD od 1.1.2016 do 31.12.2016 podľa priloženého rozpisu.
131740000534575162Mria Dobransk27.08.2014800
Dodvka tepla
34/201236174360AQUASPI SPOL s.r.o.29.02.201284,79
vmena vodomeru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk