Oficiálne stránky obce Danišovce

.Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

 

   pdfDotaznik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk