Oficiálne stránky obce Danišovce

 

Intezifikácia Čističky odpadových vôd v obci Danišovce
lavka

 

 

 

Financovanie:
Environmentálny fond, obec

Celkové náklady: 76 722 €

Termín ukončenia výstavby: december 2008


Popis:
Čistenie odpadových vôd v obci Danišovce bolo zabezpečené pôvodnou biologickou ČOV 2x „PESL 50“. Predchádzajúca ČOV svojim technickým riešením, ako aj kapacitou nevyhovovala súčasným podmienkam, pričom samotné technologické zariadenia boli morálne opotrebované a ČOV nebola na úrovni vedecko-technického pokroku doby.
Predmetom intenzifikácie ČOV bolo rekonštruovanie technologického zariadenia.
Pri intenzifikácii ČOV sa vykonali tieto úpravy na technologických zariadeniach:
  1. úprava aktivačných nádrží
  2. úprava dosadzovacich nádrží
  3. úprava kalojemov
  4. prepojovacie potrubia
  5. osadenie dúchadiel
  6. meranie množstva vyčistených vôd na odtoku z ČOV

Samotná ČOV má vybudované dve samostatné biologické jednotky. Proces čistenia prebieha v podzemnej aktivačnej nádrži s prevzdušňovaním pomocou čerpadla.


galéria:

cov cov cov
  cov  

 

< späť

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk