Oficiálne stránky obce Danišovce

.aktuality

Výstavba miestnej komunikácie v lokalite
nad Cingánmi I
Lávka pri Riničke
Námestie s fontánou
Rekonštrukcia v Materskej škole
Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína
Rekonštrukcia oplotenia obecného cintorína
Intenzifikácia Čističky odpadových vôd
Vybudovanie lávky cez potok Odorica
od bytoviek na ihrisko

 

 

© 2017 obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Odorín
tel: + 421 53 44 666 56, email: obecdanisovce@stonline.sk